• O firmie

  • Kontakt

  • Szkolenia

  • Aktualności

Zarządzanie zmianami w organizacji

Zarządzanie zmianami w organizacji - zasady opracowania i skutecznego wdrażania projektu zmian w organizacji.

* szkolenie adresowane do menedżerów, którzy mają już dosyć zmian kończących się klęską lub tylko częściowym powodzeniem, Udział w tym szkoleniu pozwoli Ci poznać przyczyny nieudanych lub tylko częściowo udanych zmian; przeanalizujemy realne studia przypadku różnych zmian po to byś stał się profesjonalnym liderem zespołu opracowującego i wdrażającego  projekty zmian w Twojej organizacji .

* szkolenie ma charakter warsztatów menedżerskich z właściwymi dla nich metodami dydaktycznymi - czekają Cię interesujące, angażujące i uczące zajęcia w przyjaznej, otwartej atmosferze.

Trener: dr Stanisław Gireń


Ramowy program 2-dniowych warsztatów menedżerskich.

1. Przyczyny i cele projektowanej zmiany - dlaczego to takie ważne.

2. Cele - co i jak chcemy uzyskać; co będzie jeśli  zostanie tak jak jest.

3. Zarządzanie zmianą - struktura niezbędnych działań prowadzących do sukcesu.

4. Czy Twoja firma jest gotowa na projektowane zmiany.

5. Etapy projektowania i wdrażania zmian.

  5.1.Zespół ds. opracowania i wdrażania zmiany i jego lider: kto i dlaczego w zespole.

  5.2.Zasady kierowania zespołem ds. zmian i  reguły jego pracy -  jak je ustalać i respektować; dlaczego to takie ważne.

  5.3.Reguły organizacji pracy zespołu ds. zmian:   w tym m.in. poznanie i analiza realnych przypadków podobnych zmian w innych organizacjach (benchmarking - ucz się na błędach innych a nie własnych), korzystaj z dobrego doświadczenia innych); kto -co zrobi - do kiedy - jak przedstawi wyniki.

6. Zasady  projektowania zmian na poszczególnych etapach.

  6.1.Analiza pola sił: model Lewina i Scheina; zagrożenia dla projektu zmiany - czyli dlaczego może się nie udać; sześć poziomów obaw przed zmianą; mapa potencjalnych zagrożeń, mapa potencjalnych szans;  ocena zagrożeń i szans. Budowa "mapy społecznej" Twojej organizacji w kontekście spodziewanych postaw menedżerów i pracowników wobec projektu zmian.

  6.2.Komunikacja w procesie zarządzania zmianami: zaplanuj strukturę,kanały komunikacji  i treści, które będziesz przekazywał  - dlaczego to jest takie ważne i jak to zrobić. Jak  i w jakim celu komunikować się ze zwolennikami i przeciwnikami   zmiany a zwłaszcza z tymi, którzy jeszcze nie zajęli postawy wobec projektowanych zmian.  Kto - co - komu -kiedy - jak komunikuje w procesie zmiany i jak spowodować by to działało. Socjotechnika w procesie zmian - jak z niej skutecznie korzystać.

  6.3. Co jeszcze  musimy zrobić nim przystąpimy do wdrażania projektowanej zmiany: harmonogram  działań, kto i za co odpowiada, właściwe określenie czasu potrzebnego na wprowadzenie zmiany oraz jej kosztów.

7. Zaczynamy wdrażanie projektowanej zmiany: jak będziemy wzmacniali te zachowania, które mają być  efektem wprowadzanej zmiany, jak będziemy "świętowali" pierwsze efekty  i dlaczego to jest takie ważne dla powodzenia projektu wdrażanej zmiany; czy coś wymaga korekty - jeśli tak, to jak ją wprowadzać.

8. Udało się - w pełni, częściowo; nie udało się; czyli  jak być mądrzejszym  w przyszłości.

9. Jak uzyskaną wiedzę stosować w praktyce - opracowanie  przez uczestników projektów wybranych zmian i ich analiza.

----------------------------------------------------------------

* warsztaty prowadzi dr Stanisław Gireń - autor niniejszego programu;  jego doświadczenie w tej materii: przeprowadził tylko w ostatnich 4 latach ponad  20 warsztatów poświęconych zarządzaniu zmianami w organizacji, pomagał skutecznie we wprowadzaniu zmian w wielu przedsiębiorstwach.