• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Umowy o pracę - zawieranie i rozwiązywanie


CZAS TRWANIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)

Najbliższe terminy tego szkolenia zobacz w linku: Kalendarz szkoleń otwartych.

TRENER - dr Jacek Borowicz

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Wrocław, Rynek 5 (lub inna miejscowość wybrana wspólnie ze zgłoszonymi osobami)


CEL I CHARAKTER ZAJĘĆ

Celem zajęć jest omówienie wybranych kluczowych zagadnień z obszaru aktualnie obowiązujących unormowań prawa pracy w odniesieniu do problematyki nawiązania i rozwiązania umów o pracę - przede wszystkim poprzez analizę i  omówienie problemów przykładowych, demonstracyjnych oraz przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Uczestnicy uzyskują  aktualną informacje o stanie prawnym oraz o obowiązującej wykładni przepisów w najczęstszych sytuacjach problemowych.

METODYKA ZAJĘĆ

Wykładowca proponuje pewien ramowy przegląd tematów zaś uczestnicy proszeni są o włączenie się do dyskusji i zadawanie pytań. Możliwe jest wcześniejsze przeprowadzenie ankiety mającej na celu ustalenie zainteresowań uczestników szkolenia. Zgłaszane problemu są następnie rozwiązywane i przedyskutowywane. W sytuacji gdy problem ma charakter  indywidualny lub złożony uczestnik ustala z wykładowcą kontakt po szkoleniu zapewniający uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Forma, treść, sposób zawierania i rodzaje umów o pracę, w tym m. in.:

 • Forma i treść umowy o pracę , rodzaje umów o pracę, pisemna informacja o prawach pracowniczych
 • Uregulowania dotyczące umowy o prace na zastępstwo
 • Problem dopuszczalności zawierania wielokrotnych umów na czas określony z tą sama osobą
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia – charakter prawny i treść.

2. Rozwiązanie umowy o pracę – w tym, m. in.:

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia – min. problematyka skuteczności złożenia oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy o pracę, trybu zwalniania, terminów, konsultacji związkowej
 • Problem uzasadniania zwolnień – przyczyna rozwiązania umowy o prace w świetle orzecznictwa Sadu Najwyższego
 • Ochrony przed zwolnieniem – przypadki , wyłączenia ochrony, problem skutecznego obejścia ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych

3. Specyfika tzw. zwolnień grupowych (przesłanki, tryby postępowania pracodawcy, uprawnienia pracownicze)