• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Trudne rozmowy z pracownikamiTRUDNE ROZMOWY Z PODWŁADNYMI

Jak oceniać pracę, jak dyscyplinować, jak zwalniać?


DO KOGO KIERUJEMY TO SZKOLENIE:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich kierowników, którzy w swojej praktyce zawodowej muszą prowadzić trudne dla obu stron rozmowy z pracownikami, których przedmiotem jest:

 • · ocena pracy podwładnego
 • · zdyscyplinowanie pracownika
 • · zwolnienie pracownika

Jeśli prowadzisz takie rozmowy lub dopiero będziesz je prowadzić, naucz się jak się do nich przygotować i jak je przeprowadzić, by zrobić to profesjonalnie. Czyli – osiągnąć cel i zminimalizować koszty emocjonalne własne oraz pracownika.

CELE SZKOLENIA – czyli co uczestnik będzie wiedział i potrafił po szkoleniu:

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy zwiększą znacząco swoje umiejętności interpersonalne niezbędne w trudnych rozmowach z pracownikami i nauczą się:

 • · jak skutecznie stosować  zasady i techniki prowadzenia rozmowy oceniającej,dyscyplinującej oraz zwalniającej z podwładnym
 • · jakich błędów unikać w trakcie każdego z ww. rodzajów trudnych rozmów
 • · jakie standardy zachowań – jako przełożeni – powinni respektować kierownicy podczas trudnych rozmów z pracownikami
 • · jak sobie radzić z własnymi emocjami i stresem oraz zwiększać własną pewność
 • · jak sobie radzić z rożnymi reakcjami podwładnego, a zwłaszcza z jego emocjami
 • · uczestnicy zidentyfikują również w trakcie szkolenia własne silne i słabe strony,oraz nauczą się wykorzystywać silne strony i eliminować przyczyny, dla którychgorzej lub w ogóle nie radzą sobie w pewnych sytuacjach podczas trudnych rozmów

 

METODYKA SZKOLENIA:

Zajęcia mają charakter warsztatowo-treningowy, w ich trakcie uczestnicy biorą udział przede wszystkim w licznych ćwiczeniach i symulacjach rożnych trudnych rozmów. Na ćwiczenia, symulacje oraz ich analizę przeznaczone jest ok. 70% czasu zajęć. Każdy z uczestników otrzyma też ilustrowany skrypt szkoleniowy, który pozwala na przypomnienie oraz dalsze, samodzielne ćwiczenie umiejętności niezbędnych w trudnych rozmowach z pracownikami.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

(czyli tematyka omawiana i ćwiczona podczas szkolenia)

 

Rozmowa oceniająca – jak skutecznie przekazywać informacje oceniające pracę i pracownika

1. Ocena pracy czy pracownika? – rodzaje ocen i ich konsekwencje

2. Schemat rozmowy oceniającej

3. Rola pytań w trakcie rozmów oceniających

4. Przekazywanie informacji zwrotnej pracownikowi

 • · Doskonalenie umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających
 • · Doskonalenie technik prowadzenie rozmów oceniających

Rozmowy dyscyplinujące – jak efektywnie wpływać na pracowników

1. Diagnoza sytuacji – typy pracowników i sposoby przekazywania im negatywnej informacji zwrotnej

2. Jak przekazywać negatywne informacje pracownikom?

3. Schemat przekazywania negatywnych informacji zwrotnych

4. Ustalenia końcowe rozmowy dyscyplinującej czyli jak zawierać kontrakt z pracownikiem

 • · Doskonalenie umiejętności przekazywania negatywnej informacji
 • · Doskonalenie umiejętności wpływania na zachowania pracownika

Jak przekazywać trudne decyzje? – przekazywanie informacji o zwolnieniu pracownika

1. Schemat rozmowy – zwolnienie pracownika

2. Przekazywanie decyzji o zwolnieniu – etapy rozmowy

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie zwalniania pracownika

4. Radzenie sobie z emocjami w trakcie rozmowy o zwolnieniu

 • · Zdobycie wiedzy jak przeprowadzać rozmowę rozwiązującą umowę o pracę.
 • · Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów zwalniających
 • · Doskonalenie umiejętności kontroli własnego zachowania

 

TRENER

Mgr Julita Urbaniuk – psycholog, szkolenia prowadzi od 1999 roku, jest stałym trenerem-konsultantem CEDOZu ord 2002 roku. Przez ostatnie 8 lat przeprowadziła – jako trener CEDOZu – prawie 100 szkoleń liczących łącznie  282 dni.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu różnych aspektów systemów motywacyjnych (w tym zwłaszcza oceny pracowników oraz rozmów oceniających), pracy zespołowej, zaawansowanych technik sprzedaży, zarządzania konfliktem, treningów psychologicznych (m.in. z zakresu twórczego myślenia, radzenia sobie ze stresem itp.).

Jest absolwentką m.in. psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Polsko-Austriackiej Szkoły Trenerów (prowadzonej przez CEDOZ i Wirtschafsfoerderungsinstitut Osterreich w Wiedniu), 3-letniej Szkoły Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Treningu Grupowego.

Szkoliła pracowników kilkudziesięciu firm i instytucji, w tym:

 • · pracowników Urzędów Miasta we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie
 • · pracowników Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
 • · pracowników następujących firm: Elektrownia Rybnik, POCH Gliwice, IMPEL, DELCO-REMY, SELENA, FAURECIA, KGHM Polska Miedź, WAGO ELWAG, BANK ŚLĄSKI ING, BOMBARDIER, PGiNG, ENRESS & HAUSER, WRO-LOT