• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Outplacement - czyli jak rozstawać się z pracownikami


CZAS TRWANIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych)

Najbliższe terminy tego szkolenia zobacz w linku: Kalendarz szkoleń otwartych.

TRENERZY - dr Jacek Borowicz / mgr Kinga Truś

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Wrocław, Rynek 5 (lub inna miejscowość wybrana wspólnie ze zgłoszonymi osobami)


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

1. Zwolnienia i ich konsekwencje – tło psychospołeczne:

 • studia przypadków,
 • systemowe spojrzenie na problem rozstania z pracownikiem,
 • Model R. Dilts’a - zunifikowane pole zmiany i rozwoju jako klucz do zrozumienia sytuacji utraty pracy/poszukiwania pracy oraz wzorzec indywidualnego i grupowego programu outplacementu

2. Outplacement – pojęcie i kilka innych przydatnych definicji:

 • outplacement – definicja
 • uczestnicy programu: sponsor, rozbitek, cudownie ocalony i inni,
 • podstawowe elementy składowe procesu
 • korzyści dla pracodawcy i dla pracownika

3. Formy outplacement-u:

 • outplacement indywidualny kierowników
 • outplacement grupowy

4. Wybrane narzędzia outplacementu indywidualnego (techniki oceny potencjału osobistego, referencje, listy kontaktów)

5. Motywowanie do odpowiedzialności własnej - strategie poszukiwania pracy

Dzień 2

1. Czy możliwe jest zwolnienie z ludzką twarzą?

 • sytuacja kierownika zwalnianej osoby,
 • sytuacja osoby zwalnianej,
 • czynniki wpływające na poziom trudności zwolnienia konkretnej osoby (zwolnienia „łatwe” i „trudne”,
 • zwolnienie „nieludzkie” – przyczyny psychopatycznych zachowań kierowników i firm

2. Algorytm ludzkiego postępowania podczas zwalniania konkretnej osoby – etapy procesu zwalniania w aspekcie psychospołecznym.

3. „Trudne rozmowy” – trening skutecznych zachowań w sytuacji zwolnień – odgrywanie ról z video filmowaniem.