• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Systemy wynagradzania i motywowania materialnego


CZAS TRWANIA – 2 dni (18 godzin szkoleniowych)

Najbliższe terminy tego szkolenia zobacz w linku: Kalendarz szkoleń otwartych.

TRENER-KONSULTANT - dr Tomasz Kawka

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Wrocław, Rynek 5 (lub inna miejscowość wybrana wspólnie ze zgłoszonymi osobami)


CELE SZKOLENIA – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • poznanie zasad budowy i zarządzania systemem wynagrodzeń pracowników i kadry kierowniczej
 • porównanie skuteczności wybranych systemów motywowania materialnego stosowanych w firmach (z uwzględnieniem własnej firmy uczestnika)
 • poznanie zasad ustalania poszczególnych składników systemu płacowego
 • nabycie umiejętności niezbędnych do budowy zewnętrznej i wewnętrznej struktury systemu wynagrodzeń
 • poznanie oraz dokonanie adaptacji do potrzeb własnej firmy zasad tworzenia efektywnych form płac
 • poznanie metod wartościowania pracy
 • dokonanie analizy poprawności i skuteczności stosowanej w firmach uczestników metody wartościowania pracy jako podstawy do budowy efektywnego systemu wynagrodzeń
 • rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do budowy efektywnych systemów premiowych i bonusowych
 • nauczenie się sposobu projektowania pakietowych systemów wynagrodzeń
 • poznanie metod budowy efektywnego systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej oraz zarządzania tym systemem

METODYKA ZAJĘĆ:

Zajęcia mają charakter 2 -dniowych warsztatów, podczas których prowadzący trener-konsultant poza krótkimi wykładami (prezentacja multimedialna), stosuje następujące metody uczenia się:

 • analiza w małych zespołach wybranych studiów przypadku
 • dyskusja moderowana
 • ćwiczenia w małych zespołach, których celem jest opanowanie umiejętności stosowania w praktyce prezentowanych narzędzi budowy efektywnych systemów wynagrodzeń

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady zarządzaniem systemem wynagrodzeń

 • wyznaczanie źródeł tworzenia budżetu wynagrodzeń
 • tworzenie zasad opłacania funkcji wynagrodzeń
 • kształtowanie podstaw organizacyjnych wyznaczania wynagrodzeń stałych i relatywnych w stosunku do niej składniki ruchome zależne od treści i efektów pracy, dodatki, składniki wynikające z przepisów prawa


2. Analiza rynku wynagrodzeń i ustalanie strategii płacowej dla firmy i poszczególnych grup pracowniczych

 • pozycjonowanie firmy do rynku wynagrodzeń,
 • metodologia wykorzystywania danych rynkowych w celu realizacji strategii biznesowych przedsiębiorstwa


3. Zasady ustalania poszczególnych składników

 • sposoby i metody wyznaczania określonych struktur płacowych
 • określanie wysokości składników płacowych w zależności od wykonywanej pracy
 • projektowanie narzędzia systemu ( tabele, regulaminy, kryteria, programy informatyczne, kadrowo-płacowe, metody wartościowania)


4. Budowa struktury zewnętrznej wynagrodzenia

 • budowa tabeli płac i parametryzacja jej wymiarów
 • ustalanie proporcji, w których ustalane są do siebie poszczególne wysokości płac pracowników w obrębie jednego przedsiębiorstwa
 • projektowanie szczebli awansowych


5. Budowa struktury wewnętrznej wynagrodzenia

 • dobór elementów, które tworzą pod względem kwotowym i strukturalnym poziom indywidualnego wynagrodzenia
 • określanie narzędzi wyznaczania poszczególnych składników indywidualnego wynagrodzenia


6. Zasady tworzenia określonych form płac

 • sposób uzależnienia otrzymania płacy od nakładu i wyników pracy
 • budowanie form kafeteryjnych wynagrodzeń


7. Wartościowanie pracy

 • metodologia określania relatywnej wartości stanowiska pracy w celu tworzenia kategorii zaszeregowania
 • analiza opisów stanowisk pracy
 • dobór właściwej metody analityczno-punkowej
 • tworzenie zespołu ds. wartościowania
 • procedura wyceny stanowisk
 • przenoszenie wyników punktowych na wysokość wynagrodzenia
8. Budowa systemów premiowych i bonusowych

 • wiązanie wydajności pracy z poziomem otrzymywanych wynagrodzeń
 • zasady tworzenia kryteriów premiowych
 • budowa arkuszy ocen
 • premiowanie sformalizowane, tabele macierzowe
 • premiowanie pracowników sprzedaży


9. Określanie składników materialnych (finansowych) - niegotówkowe

 • projektowanie pakietowych form wynagrodzeń
 • określanie składników pakietu : usługi, świadczenia, finansowe narzędzia własnościowe ubezpieczenia, programy pracownicze
 • błędy i pułapki rozwiązań pakietowych


10. Wynagrodzenia kadry menedżerskiej

 • karta zrównoważonego wyniku
 • controlling wskaźnikowy
 • zasady i metody wynagradzania kadry menedżerskiej