• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Efektywne systemy oceny pracowników - projektowanie, wdrażanie i wykorzystanie


CZAS TRWANIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych)

Najbliższy termin tego szkolenia: 20-21 listopada 2015

*na szkoleniu w dniach 20-21.11.2015 posiadamy jeszcze 4 wolne miejsca (grupa liczy 10 osób). Wolne miejsca oferujemy ze szczególnym rabatem(od 30 do 40%). Odpłatność za udział 1 osoby wynosi 950 zł brutto; w przypadku skierowania 2 lub więcej osób odpłatność za 1 osobę wynosi tylko 715 zł brutto. Szczegóły przesyłamy e-mailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 502 398 058502 398 058

 TRENER-KONSULTANT - dr Stanisław Gireń lub mgr Kinga Truś

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Wrocław, Rynek 5 (lub inna miejscowość wybrana wspólnie ze zgłoszonymi osobami)

CELE SZKOLENIA – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • poznanie zasad budowania efektywnego systemu ocen pracowników i kadry kierowniczej na etapach projektowania, wdrażania i wykorzystania
 • poznanie typowych błędów popełnianych w procesie  projektowania, wdrażania i wykorzystania systemu ocen
 • identyfikacja silnych i słabych stron przykładowych systemów ocen pracowniczych stosowanych w firmach
 • nabycie umiejętności tworzenia właściwych celów i kryteriów ocen oraz budowy arkuszy ocen
 • poznanie zasad i warunków, których spełnienie przyczynia się do wzrostu skuteczności systemu ocen
 • nabycie umiejętności konstruowania i stosowania efektywnych narzędzi ocen w firmach uczestników
 • poznanie zasad prowadzenia efektywnej rozmowy oceniającej

To, co wyróżnia nasze 2-dniowe warsztaty to fakt, że w ich trakcie uczestnicy nie tylko otrzymują dużą dawkę praktycznej wiedzy dotyczącej efektywnych systemów ocen pracowniczych ale używają jej do tworzenia ( lub modyfikacji  już istniejącego), efektywnego  systemu ocen dla własnej firmy.

METODYKA SZKOLENIA

Podczas szkolenia trener prowadzi uczestników przez kolejne etapy opracowania i wdrożenia efektywnego systemu ocen pracowników i kadry kierowniczej. Celem jest nabycie niezbędnej wiedzy i opanowanie umiejętności koniecznych do budowy oraz wdrożenia takiego systemu w firmach uczestników.

Poza krótkimi, wprowadzającymi w poszczególne zagadnienia wykładami, trener-konsultant stosuje szeroko następujące metody uczenia:

 • dyskusje moderowane, podczas których uczestnicy mogą podzielić się własnymi doświadczeniami oraz poznać doświadczenia z innych organizacji
 • analizy studiów przypadku
 • analizy wybranych systemów ocen, celem identyfikacji ich silnych i słabych stron
 • ćwiczenia w małych zespołach, których celem jest opanowanie umiejętności tworzenia i stosowanie w praktyce prezentowanych narzędzi budowy efektywnego systemu ocen w firmach uczestników

Uczestnicy otrzymują podczas zajęć skrypty wraz z przykładami narzędzi stosowanych w procesach ocen pracowników i kadry kierowniczej.

PROGRAM SZKOLENIA „Jak zaprojektować, wdrożyć i wykorzystać system oceny pracowników”

1.Co powoduje, że systemy ocen są w różnym stopniu skuteczne.

2.Co podnosi lub obniża  prawdopodobieństwo efektywności systemu ocen na etapie jego projektowania, wdrażania i wykorzystania.

3. Etap projektowania systemu ocen.

3.1. Kto i dlaczego powinien znaleźć się w zespole projektowym.

3.2. Co pomaga lub utrudnia efektywną pracę zespołu projektowego

3.3. Rodzaje celów związanych z systemami ocen

3.4. Jak zdefiniować cel(e) w Twojej firmie i dlaczego jest to ważne. Podstawowe zasady określania celów systemu ocen w Twojej  firmie.

3.5. Rodzaje kryteriów  oceny – czyli co i po co naprawdę chcesz   oceniać. Jak powiązać kryteria ocen z celami oceny.

 • Kryteria kwalifikacyjne
 • Kryteria efektywnościowe
 • Kryteria behawioralne
 • Kryteria osobowościowe
 • Kryteria kompetencyjne

3.6. Metody oceniania oraz  ich zalety i ograniczenia.

 • Ocena opisowa
 • Porównanie z wyznaczonymi standardami
 • Listy kontrolne
 • Skale ocen
 • Ośrodki oceny
 • Ocena ze względu na cele do osiągnięcia
 • Metoda 360 stopni

3.7. Która (które) spośród różnych metod oceny:

 • byłaby najlepsza dla Twojej firmy
 • która jest realna – czyli możliwa do rzetelnego zaprojektowania i skutecznego wdrożenia

3.8. Konstruowanie arkusza ocen wybranej grupy (grup)  pracowników.

3.9. Procedura oceniania – czyli jak doprowadzić do właściwego  funkcjonowania zaprojektowanego systemu ocen

 • system ocen jako odpowiedź na pytanie, które grupy pracowników i jak będą oceniane
 • kto będzie oceniał, z jaką częstotliwością i w jakim terminie
 • prawa i odpowiedzialność oceniających i ocenianych ( w tym tryb odwołania)

4.Jak skutecznie wdrażać zaprojektowany system ocen – czyli co     robić  żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że system ocen będzie osiągał   cel(e) jaki przed nim postawiono.

 • Etapy wdrażania systemu ocen -  co robić a czego nie robić na poszczególnych etapach
 • Istota i cel(e)  rozmów oceniających – czyli jakie reguły musi respektować oceniający by rozmowa osiągnęła wyznaczony cel i jakie umiejętności dotyczące komunikacji interpersonalnej musi posiadać
 • Jak przygotować oceniających do właściwego przeprowadzenia rozmów oceniających

5.Sposoby wykorzystania systemu ocen pracowniczych i monitorowanie  ich skuteczności.

*POST SCRIPTUM.

Podczas  etapu  wdrażania systemu ocen  pracowniczych koniecznym jest  przygotowanie przełożonych do przeprowadzania  okresowych rozmów oceniających. Jest to jeden  najważniejszych koniecznych warunków powodzenia całego przedsięwzięcia dotyczącego  efektywnego funkcjonowania  skonstruowanego systemu ocen. Umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmów oceniających  uczy inne 1-dniowe szkolenie pod nazwą ”Profesjonalna rozmowa oceniająca”


*  formularz zgłoszenia załączony niżej (w pliku pdf)