• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Witam Państwa

na stronie internetowej CEDOZ-u, na której znajdziecie Państwo wiele pożytecznych informacji o unikalnych produktach szkoleniowych i doradczych.

Od roku 2000  specjalizujemy się głównie w realizacji:

1) Projektów finansowanych przez Unię Europejską (Program Leonardo da Vinci i fundusze strukturalne)

2) Międzynarodowych programów szkoleniowych dla menedżerów umożliwiających transfer do firm w Polsce najnowszego know-how w zakresie zarządzania.

Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z jednym z największych w Niemczech i Unii Europejskiej koncernem szkoleniowym F+U, a w szczególności z instytucją szkoleniową należącą do tego koncernu tj. F+U Internationale Berufsakademie Berlin.

Wśród wielu korzyści jakie uzyskują uczestnicy naszych polsko-niemieckich szkoleń warto wskazać w szczególności, że:

 • absolwenci otrzymują niemieckie dyplomy (F+U Internationale Berufsakademie Berlin). Dyplomy tej wiodącej w Niemczech i UE instytucji (szkolącej miedzy innymi menedżerów czołowych firm niemieckich), znacząco pomagają w rozwoju kariery menedżerskiej,

 • szkolenia nasze łączą rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych w profesjonalnym zarządzaniu biznesem, dając uczestnikom możliwość poznania jak funkcjonują w firmach niemieckich różne rozwiązania z zakresu zarządzania oraz poznania istniejących w Niemczech i Polsce systemów wsparcia współpracy pomiędzy firmami polskimi i niemieckimi.

  Jest to możliwe dzięki takiej konstrukcji programów, w której podstawowe szkolenie odbywa się w Polsce, natomiast pobyt w Berlinie ma już charakter czysto biznesowy.

  W programie sesji w Berlinie uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w licznych seminariach organizowanych np. w Bundestagu i Federalnym Ministerstwie Gospodarki oraz przez Niemiecką Izbę Handlowo – Przemysłową i Ambasadę Polską w Berlinie.

 • Szkolenia polsko – niemieckie są dofinansowane z różnych środków unijnych. Pozwala to uczestnikom zaoferować niezwykle korzystną, atrakcyjna odpłatność. Największe dofinansowanie posiada Polsko – Niemieckie Studium "Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", które jest współfinansowane do 80% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  W przypadku pozostałych studiów menedżerskich dofinansowanie z innych środków unijnych wynosi 50% i dotyczy pobytu w Berlinie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również wiele innych projektów szkoleniowych, głównie realizowanych na zlecenie firm oraz szeroką gamę usług doradczych.

Zapraszając Państwa do współpracy z nami chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkiej staranności by współpraca ta przyniosła Państwu wiele korzyści i satysfakcji.

Dr Stanisław Gireń
współwłaściciel firmy
CEDOZ