• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Do kogo adresowane jest Studium "Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi"

*będzie to już 14. edycja niniejszego Studium, którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Od tego czasu Studium ukończyło 13 grup składających się z 288 przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników działów HR niemal 200 firm.  Bliżej na ten temat patrz zakładka: „Referencje”.

1. Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

 • Kadrę kierowniczą, właścicieli firm.
 • Szefów personalnych i ich zastępców oraz innych menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Szczególnie zapraszamy osoby mające silną motywację do poznawania a następnie wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych i najbardziej efektywnych systemów i metod zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Oferujemy Państwu łącznie 14 dni szkolenia prowadzonego w formie intensywnych warsztatów menedżerskich. Naszymi trenerami są eksperci z bardzo bogatym doświadczeniem praktycznym wyniesionym z projektów doradczych zrealizowanych na zamówienie znanych firm.


 • Uczestnicy nie muszą znać języka obcego - zajęcia prowadzone przez trenera niemieckiego są tłumaczone.
 • Niniejsze Studium posiada już 8-letnią historię. Od roku 2006 zrealizowanych zostało 13 ogólnopolskich edycji tego Studium, które ukończyło 204 absolwentów - przedstawicieli zarządów i działów zarządzania zasobami ludzkimi ze 171 znanych firm (wykaz tych firm znajduje się w załączniku).
 • Trenerzy - prowadzący zajęcia w ramach niniejszego Studium uzyskują od uczestników swoich szkoleń najwyższe oceny i najlepsze opinie. Stanowią one gwarancję, że zajęcia prowadzone są nie tylko w bardzo atrakcyjny sposób, ale także pozwalają na poznanie praktycznych rozwiązań znacząco podnoszących efektywność zarządzania pracownikami oraz nabycie umiejętności niezbędnych do wdrażania tych rozwiązań.


3. Co jeszcze możecie Państwo zyskać uczestnicząc w naszym szkoleniu?

Polsko-niemieckie szkolenia menedżerskie łączą w sobie wiele korzyści, tworzących ich unikalny charakter:

 • Absolwenci otrzymają dyplomy niemieckie (sygnowane przez CEDOZ) - nasz niemiecki partner jest wiodącą w Niemczech i w Unii Europejskiej instytucją szkolącą menedżerów, dlatego uzyskane certyfikaty i dyplomy mogą znacząco pomóc w rozwoju kariery uczestników na rynku menedżerskim w Polsce, Niemczech i innych krajach UE.
 • Absolwenci tego szkolenia będą mogli ubiegać się o uzyskanie „Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Menedżerskich”, który jest unijnym dokumentem poświadczającym kompetencje menedżerskie przed pracodawcami wszystkich krajów UE. System unijnej certyfikacji kompetencji menedżerskich został opracowany w ramach projektu unijnego „ESO-CSA”, i będzie wdrażany w  w najbliższej przyszłości w krajach UE. CEDOZ – jako jedyna polska instytucja – uczestniczy w tym projekcie i będzie w przyszłości członkiem unijnej sieci instytucji przeprowadzających procedurę certyfikacyjną. Projekt został nagrodzony przez Komisję Europejską Europejską Nagrodą Jakości (więcej na temat: www.cedoz.eu, link projekty unijne, oraz www.eso-csa.com)
 • Praktyczna wiedza i efektywne szkolenie w małych 15-osobowych grupach - szkolenia koncentrują się na tym, jak zastosować najnowsze know-how w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w firmach uczestników w celu wzrostu ich konkurencyjności.
 • Biznes - podczas dodatkowej, dobrowolnej sesji w Berlinie uczestnicy wezmą udział w wielu seminariach organizowanych przez niemieckie instytucje rządowe, izby i organizacje gospodarcze oraz Ambasadę Polską poświęcone niemieckiemu rynkowi pracy oraz wsparciu współpracy firm polskich i niemieckich.
 • Atrakcyjne spędzenie czasu wolnego (poza zajęciami) podczas zajęć w Polsce - celem jest integracja uczestników szkolenia i zidentyfikowanie możliwości współpracy pomiędzy ich firmami oraz udział w licznych imprezach kulturalnych podczas sesji w Berlinie.
 • Nasze szkolenia są dofinansowane ze środków unijnych - uczestnicy pokrywają tylko 50% kosztów pobytu i organizacji sesji w Berlinie (sesja w Berlinie jest dobrowolna – tylko dla zainteresowanych).


Szczegółowe informacje dot. programu niniejszego Studium, harmonogramu i miejsc zajęć, odpłatności, formularz zgłoszeniowy itd., znajdziecie Państwo w menu (po lewej stronie) pod nazwą tego Studium.