• O firmie

 • Kontakt

 • Szkolenia

 • Aktualności

Do kogo adresowane jest Studium"Nowoczesne zarządzanie produkcją"

*Będzie to już 14 edycja niniejszego Studium. Od roku  2006 Studium ukończyło 13 grup składających się z przedstawicieli kadry kierowniczej firm produkcyjnych. Łącznie – do tej pory - w Studium wzięło udział 198 osób z 109 firm.  Bliżej na ten temat patrz zakładka: „Referencje”.

1. Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, które chcą poznać nowoczesne, najbardziej efektywne metody planowania i organizacji procesów produkcyjnych oraz znacząco rozwinąć swoje umiejętności w zakresie kierowania zespołem produkcyjnym.
 • W szczególności zapraszamy kierowników wyższego i średniego szczebla oraz osoby niższego szczebla przewidziane do awansu.

2. Oferujemy Państwu program, który jest unikalnym połączeniem tzw. twardych umiejętności w zakresie zarządzania produkcją (metody i techniki: Lean Manufacturing, Six Sigma i TPM - Total Productive Maintenance,) oraz umiejętności "miękkich" niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi w ramach doskonalenia procesów produkcyjnych. Koncentrujemy się na rozwoju tych umiejętności, które są warunkiem skutecznego wdrażania i stosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

3. Co jeszcze możecie Państwo zyskać uczestnicząc w naszym szkoleniu?

Polsko-niemieckie szkolenia menedżerskie łączą w sobie wiele korzyści, tworzących ich unikalny charakter:

 • Absolwenci otrzymają dyplomy niemieckie (sygnowane przez CEDOZ) - nasz niemiecki partner jest wiodącą w Niemczech i w Unii Europejskiej instytucją szkolącą menedżerów, dlatego uzyskane certyfikaty i dyplomy mogą znacząco pomóc w rozwoju kariery uczestników na rynku menedżerskim w Polsce, Niemczech i innych krajach UE.
 • Absolwenci tego szkolenia będą mogli ubiegać się o uzyskanie „Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Menedżerskich”, który jest unijnym dokumentem poświadczającym kompetencje menedżerskie przed pracodawcami wszystkich krajów UE. System unijnej certyfikacji kompetencji menedżerskich został opracowany w ramach projektu unijnego „ESO-CSA”, i będzie wdrażany w  w najbliższej przyszłości w krajach UE. CEDOZ – jako jedyna polska instytucja – uczestniczy w tym projekcie i będzie w przyszłości członkiem unijnej sieci instytucji przeprowadzających procedurę certyfikacyjną. Projekt został nagrodzony przez Komisję Europejską Europejską Nagrodą Jakości (więcej na temat: www.cedoz.eu, link projekty unijne, oraz www.eso-csa.com).
 • Praktyczna wiedza i efektywne szkolenie w małych 15-osobowych grupach - szkolenia koncentrują się na tym, jak zastosować najnowsze know-how w praktyce zarządzania w firmach uczestników w celu wzrostu ich konkurencyjności.
 • Udział w niezwykle atrakcyjnej, angażującej i uczącej symulacyjnej grze biznesowej TREND - realizowanej podczas sesji nr 3 i 4. Gra jest zaawansowanym treningiem umiejętności kierowniczych. Gra będzie dostępna dla uczestników przez internet (web-based); w jej trakcie uczestnicy - dobrani w zespoły - doskonalą swoje umiejętności kierownicze  zarządzając konkurującymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi.
 • Biznes - podczas dodatkowej, dobrowolnej sesji w Berlinie uczestnicy wezmą udział w wielu seminariach organizowanych przez niemieckie instytucje rządowe, izby i organizacje gospodarcze oraz Ambasadę Polską poświęcone rynkowi niemieckiemu oraz wsparciu współpracy firm polskich i niemieckich.
 • Atrakcyjne spędzenie czasu wolnego (poza zajęciami) podczas zajęć w Polsce - celem jest integracja uczestników szkolenia i zidentyfikowanie możliwości współpracy pomiędzy ich firmami oraz udział w licznych imprezach kulturalnych podczas sesji w Berlinie.
 • Nasze szkolenia są dofinansowane ze środków unijnych - uczestnicy pokrywają tylko 50% kosztów pobytu i organizacji sesji w Berlinie (sesja w Berlinie jest dobrowolna – tylko dla zainteresowanych).


Pełne, szczegółowe informacje dot. programu niniejszego Studium, harmonogramu i miejsc zajęć , odpłatności, referencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w menu (po lewej stronie) pod nazwą tego Studium.